Általános Szerződési Feltételek az ADAGO – Home GmbH-tól rendelt termék esetében végfogyasztóknak

1)Szerződés hatálya

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak minden olyan jogi tranzakcióra, amelyet a www.adago-home.ch webáruházon vagy az ADAGO – Home GmbH (a továbbiakban: webáruház) közvetlen megrendelésével kötnek.

Az ADAGO – Home GmbH fenntartja a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor megváltoztassa és a megrendeléskor érvényes változat a döntő. Termékek vagy szolgáltatások megrendelésekor ezeket a feltételeket elfogadottnak kell tekinteni. A Fogyasztó általános beszerzési feltételei semmisnek minősül. Ezektől a feltételektől való eltérés csak akkor érvényes, ha azokat írásban megerősítjük.

Az online áruházban található termékek és szolgáltatások kínálata (a továbbiakban: ajánlat) kizárólag az ügyfeleknek szól, akiknek lakóhelye vagy cég székhelye Magyarországon található.

A szállítás kizárólag a magyaroszági címre történik.

Az ajánlat mindaddig érvényes, amíg a termék megtalálható az online áruházban és / vagy készlettel rendelkezünk.

A háztartási mennyiséget meghaladó megrendelés indoklás nélkül elutasítható.

Az ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi webáruházunk szabályzatát és rendelkezéseit.

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

ADAGO Home GmbH

Haldenstrasse 8

5415 Nussbaumen, Svájc

Adószám: CHE- 493.020.363

E-Mail: info@adago-home.ch

Tel.:

2. Megrendelés

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, az ÁSZF elfogadásával, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre.

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk.

Az Internet-szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért nem tudunk felelősséget vállalni. Ilyen esetben telefonon javasolt tisztázni a problémát.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


3) Termékek és árak

A reklámban, katalógusokban, webáruházban stb. szereplő termékek ábrái információkat közölnek, de nem kötelező erejűek.

A termékekre vonatkozó információkat a lehető leginkább ügyfél-barát módon jelenítjük meg, de a tévedés jogát fenntartjuk. A gyártó adatai (például a gyártói garancia) az irányadó.

Az árak Forintban értendőek és tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). A Szolgáltató fenntartja a jogot az árak bármikor történő megváltoztatására. A raktáron lévő áruk esetében a megrendeléskor érvényes ár a döntő.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4) Fizetés, számla, szállítás

A fizetés előre utalással vagy készpénzben, utánvéttel kerül kifizetésre az áru kiszállításakor. Bankkártyás fizetésre nincs lehetőség. A Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termékeknek a Fogyasztó által történt átvételekor a kifizetés igazolására számlát ad a Fogyasztó részére.

A szállítás pontos időpontjáról a Szolgáltató a Fogyasztót legalább egy munkanappal korábban telefonon értesíti. A termékeket lapra szerelt állapotban szállítjuk.

Utánvétes fizetésnél a Fogyasztó a teljes vételárat a kiszállítást végző és a Szolgáltató által megbízott fuvarozó részére fizeti meg a termék átvételekor. A szállítólevél aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Ennek megfelelően a Szolgáltatónak utólag, színbeli, mennyiségi és sérülésre vonatkozó reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Előfordulhat, hogy a kiszállítás rajtunk kívül álló okokból (pl. útviszonyok, baleset, időjárási okok, vis major) az előzetes értesítés ellenére meghiúsul. Ilyenkor a lehető leghamarabb tájékoztatjuk Fogyasztóinkat, és a kiszállítást a következő lehetséges időpontban ismét megkíséreljük, melytől A Fogyasztó elállhat és visszaléphet a vásárlástól.

A szállítással kapcsolatos részletes tudnivalók a webááruház Támogatás menüpontjában ismertetjük. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.


5) Garancia, szavatosság

Termékeinkre 12 hónapos gyártói garanciát vállalunk, mely a vásárlás napjától érvényes. A garancia kiterjed a termék minőségének bármely sérülésére, amely a gyártó vagy a szállító hibájából fakad és tartalmazza ezen hibák ingyenes megszüntetését a garanciális időszakban. A Szolgáltató saját hatáskörben dönti el, hogy javítás, egyenértékű termékcsere vagy a vásárlási ár visszatérítésével oldja meg a garanciális hibát.

Minden további követelés kizárva.

A gyártás után keletkező hibákért, sérülésekért, mint pl. nem megfelő szállításból, nem megfelelő összeszerelésből, nem megfelelő/rendeltetésszerű használatból, természetes használatból adódó kopásért, termék tulajdonságainak változáért, külső behatásért vagy vis maiorért a Szolgáltató nem vállal garanciát. Amennyiben nem eredeti alkatrészek kerülnek beépítésre, a garancia elveszti érvényességét.

Garanciális csere esetén kérjük, hogy a hibás vagy sérült terméket fényképezd le és küldd el a következő email címre:  info@adago-home.ch

 A szavatosság érvényességének feltételei:

– A bútor összeszerelése során a vevő követi a bútor összeszerelésére vonatkozó utasításokat.

– A terméket rendeltetésszerűen használták és kezelték.

A Fogyasztó elveszíti az ingyenes garanciához való jogát a következő esetekben:

– Amennyiben nem tartotta be a bútor összeszerelésére és szállítására vonatkozó utasításokat.

– A termék a vevő hibájából kifolyólag sérült (pl: más alkatrészek kerültek beszerelésre)

– A hiba a vásárlás pillanatában fennállt, a Fogyasztónak erről tudomása volt (pl. szállítási sérült termék).


6) Ellenőrzési kötelezzetség / panaszkezelés

Az ügyfélnek haladéktalanul ellenőriznie kell a kiszállított vagy átvett termékek helyességét, teljességét és szállítási sérüléseit.

Az átadás során  észlelt esetleges szállítási károkat közvetlenül a sofőrnek kell jelenteni, hogy a kár a szállítmányozóval igazolható legyen.

A szállítási károkat, a helytelen és hiányos szállításokat 3 naptári napon belül be kell jelenteni a Szolgáltatónak. Az ügyfél nem helyezhet üzembe ilyen terméket, és az eredeti csomagolásban kell tartania, amíg a Szolgáltató kapcsolatba nem lép az ügyféllel.

Ezzel kapcsolatos észrevételeket kérjük az info@adago-home.ch e-mail címre elküldeni.

7) A vásárlástól való elállás joga és visszáru

A Fogyasztó jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét e-mailben jelezheti..

Online vásárlás esetén a vásárló az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A vételár visszafizetését csak a használatba nem vett, hiánytalanul, sérülésmentesen, sértetlen csomagolással visszaszolgáltatott termékek esetén teljesítjük.

A termék összeszerelése előtt kérjük, figyelmesen vizsgáld meg azt, mivel az egyszer már összeszerelésre, használatba került termékeket nem áll módunkban visszavenni.

Amennyiben elégedetlen vagy a termékkel, és még nem kezdted meg az összeszerelést, tedd vissza az elemeket a dobozba úgy, ahogyan azok megérkeztek, és zárd vissza a dobozt.

Amint a bútor visszaérkezik hozzánk, és megbizonyosodtunk róla, hogy semmilyen garanciára vonatkozó szabály nem sérült, 72 órán belül visszautaljuk a bútor árát az általad megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a Fogyasztónak kell viselnie.

Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására a Magyar Gazdasági és Iparkamara mellett működő Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.


8) A tulajdonjog fenntartása

A teljes vételár kifizetéséig a termék(ek) az ADAGO – Home GmbH tulajdonában marad(nak).

9) Egyéb fontos rendelkezések

Egyéb nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Polgári törvénykönyv, valamint a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

9.1. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

9.2. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

9.3. a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

9.4. a szavatossági és jótállási felelősségére, illetve az ezzel összefüggésben érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak

Nussbaumen, 2020 május 8

  • Üres a kosár!
×